Stanovy firmy se nevyplatí podceňovat

Součástí založení jakékoliv firmy, tedy pokud jde o právnickou osobu, jsou určité dokumenty, které by měl připravovat nejlépe zkušený právník. Jde například o zakladatelskou listinu či smlouvu, stanovy, vnitřní předpisy apod. Tyto dokumenty v podstatě říkají, jak bude firma fungovat, kdo ji bude řídit, kdo za ni bude zodpovědný apod. Ready made společnost má samozřejmě již takové dokumenty připravené.

Jde o základní dokument!

Jakákoliv právnická osoba je zakládána podle určitých dokumentů. Platí to i v případě předzaložených firem. Ready made společnost má již připraveny dokumenty v základní podobě, kterou je možné či nutné v některých případech změnit. Změny se mohou týkat například jednatele, nebo jejich počtu, nebo třeba majitelů či výše základního kapitálu. Rozsah těchto změn se jistě vyplatí s námi při pořízení firmy konzultovat. Jen tak od nás získáte firmu, která bude odpovídat Vašim představám.

Separator image .